Jak Naprawić Problemy Z Zasadami Grupy Z Identyfikatorem Zdarzenia Userenv 1000?

Jak Naprawić Problemy Z Zasadami Grupy Z Identyfikatorem Zdarzenia Userenv 1000?

Category : Polish

Oto zazwyczaj kilka prostych sposobów, dzięki którym można rozwiązać problem z zasadami grupy Userenv time ID 1000.

[Windows] Oprogramowanie, które sprawi, że Twój komputer znów będzie działał jak nowy

Ten artykuł dotyczący produktu zawiera rozwiązanie problemów, gdy komputery w sieci rodzinnej nie mogą dodawać elementów zasad grupy (GPO) do folderów Sysvol ze wszystkich kontrolerów domeny w sieci.

Dotyczy: Windows 10 — wszystkie aktualizacje, Windows Server 2012 KB r2
Informacje referencyjne: 887303

Przegląd

Jeden lub więcej poślizgów, nie wspominając o zdarzeniach, może wystąpić, gdy uważa się, że zasady grupy mają zastosowanie do prywatnej w zaufanej sieci. Aby ustalić przyczynę problemu, Twoje potrzeby muszą rozwiązać problem z ogólnym rozmieszczeniem komputerów w Twojej absurdalnej sieci. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać i naprawić przyczynę własnego problemu:

 1. Wyświetl ustawienia DNS i wykonaj właściwości sieciowe serwerów i komputerów konsumenckich.
 2. Sprawdź wszystkie miejsca podpisywania komunikatów serwera związane z komputerami klienckimi.
 3. Upewnij się, że niektóre usługi pomocnicze TCP/IP NetBIOS, usługa logowania do sieci i usługa RPC (zdalne wywoływanie procedur) są uruchomione na wszystkich komputerach.
 4. Upewnij się, że system plików (DFS) jest włączony dla wszystkich komputerów.
 5. Sprawdź zawartość i kup dostęp do odczytu/zapisu do folderu Sysvol.
 6. Upewnij się, że wymagane grupy mają aprobatę, aby ominąć sprawdzanie.
 7. Upewnij się, że żaden kontroler domeny nie jest w stanie transferu wskaźnika.
 8. Uruchom konkretny zakup dfsutil /purgemupcache.

Objawy

Na bardzo zaufanym komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub prawdopodobnie Microsoft Windows 2000 występuje co najmniej jeden z następujących symptomów:

 • PC działa wolno?

  Czy Twój komputer stale sprawia Ci smutek? Nie wiesz, gdzie się zwrócić? Cóż, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Dzięki Reimage możesz naprawiać typowe błędy komputera, chronić się przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu... oraz optymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. To jak kupowanie zupełnie nowej maszyny bez konieczności wydawania ani grosza! Więc po co czekać? Pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, i kliknij „Przywróć”

 • Ustawienia zasad grupy zwykle nie są stosowane na komputerach.

 • Warunki replikacji multiemisji między tymi kontrolerami domeny gier w systemie nie zostały spełnione.

 • Nie można bez uprzedzeń korzystać z przystawek Zasady grupy. W celu demonstracji nie można usunąć przystawki Zasady bezpieczeństwa kontrolera domeny ani przystawki Zasady bezpieczeństwa domeny.

 • Jeśli spróbujesz otworzyć przystawkę Idealne grupy, Twoja firma otrzyma jeden z błędów odbiorców:

  Nie można bezpośrednio otworzyć obiektu zasad grupy. Możesz nie mieć odpowiedniego upoważnienia. Twoje prawa.
  Szczegóły: Konto bankowe nie jest autoryzowane do logowania poza tą stacją.

  Możesz nie potrzebować uprawnień do wykonania tego przetwarzania.
  Szczegóły: uzyskaj dostęp do odmowy.

  Otwarcie pomocy z GPO nie powiodło się. Możesz nie mieć wszystkich odpowiednich uprawnień.
  Szczegóły: system nie może wyśledzić dokładnej ścieżki.

 • Jeśli spróbujesz zezwolić im na dostęp do udostępnionych plików z kontrolera domeny, otrzymasz ten komunikat o błędzie. Ten objaw występuje również, gdy jesteś podłączony do zdalnego komputera i potwierdzasz, że chcesz uzyskać dostęp do lokalnego folderu udostępnionego. W szczególności ten symptom może wpływać na dostęp do udziału Sysvol kontrolera witryny sieci Web. ty

 • Jeśli używasz, aby rozpocząć przeglądanie stosu plików, musisz być wielokrotnie proszony o podanie stałego hasła.

 • Gdy próbujesz uzyskać dostęp do jednego udostępnionego raportu, otrzymujesz komunikat o błędzie etykiety podobny do komunikatu o błędzie:

  Nazwa_serweraNazwa_udziału nie jest na pewno dostępna. Możesz nie mieć uprawnień do korzystania z tego zasobu sieciowego. Skontaktuj się z administratorem tego serwera, aby sprawdzić, czy masz uprawnienia indywidualne.
  Konto nie jest autoryzowane i zaloguj się z tej stacji.

  azwaserweranazwaudziału może być uważana za nieosiągalną.
  Konto nie może połączyć się z tym sklepem.

  Nie można znaleźć ścieżki online.

 • Jeśli Twoja witryna wyświetla dziennik aplikacji w Podglądzie zdarzeń w pobliżu systemu Windows XP Windows Server 2003, na pewno widzisz zdarzenia podobne do potężnych zdarzeń:

  Typ zdarzenia: błąd

  Źródło zdarzenia: Userenv
  Temat wydarzenia: brak
  Identyfikator zdarzenia: 1058

  Data: Data
  Czas:
  czas
  Użytkownik:
  Nazwa użytkownika
  Kalkulator:
  nazwa komputera
  Opis: system Windows nie może tak naprawdę wyodrębnić gpt.ini .for .GPO .CN=31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9,CN=Policies,CN=System,DC= .domainname,DC=com należy zlokalizować, przechodząc do < domainname.comsysvoldomainname.comPolicies31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984 F9gpt.ini> musi być obecny. (Komunikat o błędzie). Przetwarzanie zasad grupy zostało zatrzymane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc, wsparcie i nie tylko w centrum pod adresem https://support.microsoft.com.

  Komunikat o błędzie, który z kolei pojawi się w Error_Message w symbolu zastępczym zdarzenia o identyfikatorze 1058, najprawdopodobniej będzie to prawie każdy z następujących komunikatów o błędach:

 • Internet ii . 0 Nie znaleziono ścieżki.

 • Odmowa dostępu.


 • userenv event # 1000 group policy

  Informacje o konfiguracji nie mogły być odczytane bezpośrednio z nowego kontrolera domeny, ponieważ albo nasz osobisty komputer jest niedostępny, albo dostęp do niego jest zablokowany. Typ:

 • Błąd zdarzenia
  Źródło zdarzenia: Userenv
  Kategoria wydarzenia: brak
  Identyfikator zdarzenia: 1030
  Data:
  Data
  Czas:
  czas
  Użytkownik:
  Nazwa użytkownika
  Kalkulator:
  nazwa komputera
  Opis: system Windows nie może wysyłać zapytań do magazynu obiektów zasad grupy. Oferty z komunikatem przyczyny zostały już zarejestrowane przez aparat metody. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dowolne Centrum pomocy pod adresem https://support.microsoft.com.

  Gdy wydarzenia nr . 1058 i identyfikator zdarzenia 1030 nabywają, są one zwykle rejestrowane przez rzeczywistego potencjalnego klienta i serwery członkowskie w odniesieniu do komputera podczas uruchamiania systemu komputera osobistego. Kontrolery domeny rejestrują następujące warunki co pięć minut.

  Jeśli monitorujesz cały dziennik aplikacji w Podglądzie zdarzeń na komputerze stacjonarnym z systemem Windows 2000, zobaczysz podobne zdarzenia, które pomogą w następujących głównych zdarzeniach:

  Typ zdarzenia: błąd
  Źródło zdarzenia: Userenv

  Kategoria wydarzenia: brak
  Identyfikator zdarzenia: 1000
  Data:
  Data
  Czas:
  czas
  Użytkownik: NT URITYSYSTEM
  Kalkulator:
  nazwa komputera
  Opis: system Windows nie może już uzyskać dostępu do programu rejestru w .comsysvoldomainname.comPolicies31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F 9Machineregistry.pol z (Error_Code).

  Kod błędu wyświetlany w identyfikowalnym symbolu zastępczym Error_Code w Event ID Million może być jednym z odczytanych kodów błędów:

 • 5
 • 51
 • 53
 • 1231
 • 1240
 • 1722
 • Powód

  userenv event id 1000 bundle policy

  Wydaje się, że te problemy występują, gdy komputery w Twoim środowisku nie są w stanie połączyć się z niektórymi obiektami zasad grupy. W szczególności te obiekty znajdują się w rzeczywistym folderze Sysvol na kontrolerach adresów twojego systemu.

  Rozdzielczość

  Aby to naprawić, ktoś powinien naprawić konfigurację sieci ogólnej, aby wyizolować źródło związane z problemem, a następnie, powiedziałem, naprawić konfigurację. Aby naprawić możliwą przyczynę tej dolegliwości, wykonaj następujące kroki:

  Krok 1: Sprawdź ustawienia DNS i właściwości sieci na serwerach i komputerach klienckich

  Nie pozwól, aby Twój komputer ponownie się zawiesił. Pobierz Reimage teraz!

  Userenv Event Id 1000 Group Policy
  Id D Evenement Userenv 1000 Strategie De Groupe
  Userenv Gebeurtenis Id 1000 Groepsbeleid
  Userenv Evento Id 1000 Politica De Grupo
  Politica De Grupo Userenv Id 1000
  Userenv Ereignis Id 1000 Gruppenrichtlinie
  Gruppovaya Politika S Identifikatorom Sobytiya Userenv 1000
  Userenv Id Evento 1000 Criteri Di Gruppo
  Userenv Handelse Id 1000 Grupppolicy
  Userenv 이벤트 Id 1000 그룹 정책